fbpx

Днес повече от всякога трябва да си зададем въпроса Кои ценности ни обединяват днес?“. Търсейки отговор, ще си дадем сметка, че  въпреки различията, които виждаме  все по-често, трябва да  не обръщаме  гръб и на това, което ни обединява, на общото , на събиращото  хората.

През изминалите  два  дни – 11 и 12 март (петък и събота), под патронажа на ЮНЕСКО, в София Хотел Балкан (Шератон) се проведе международна конференция посветена на тази  тема. Събитието  беше  организирано от Geneva Spiritual Appeal Association (Швейцария) и Public Policy Institute (България).

Между лекторите бяха  безспорни капацитети, като Проф. Арпад вон Лазар (Prof. Arpad von Lazar, Chair of Council, the Perlmutter Institute, Brandeis Business School, Professor Emeritus of International Affairs at the Fletcher School of Law Diplomacy at Tufts University. Medford, Massachusetts, USA), Румяна Дечева – Президент на Европейската Асоциация по Защита Правата на Човека (Rumiana Decheva, President of European Association for Defense of Human Rights – Bulgaria), Н.П Гьорг Хабсбург, ( His Imperial Highness György Habsburg, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Adviser to the Prime Minister of Hungary. Budapest, Hungary) и Др. Метин Ардити (Dr. Metin Arditi, Special Envoy for Intercultural Dialogue, UNESCO.  Geneva, Switzerland). Когато на трибуната се  изказват хора като тях, повярвайте ми, има  какво  да се чуе.

За нас от ИЛАК беше изключителна радост, че  бяхме поканени да присъстваме на събитието. Нашите представители – адв. Гинка Христова и Слави Танкеин, се включиха в събитието, като представиха гледната ни точка относно “Високите Технологии и Интернет като Обединяващ Елемент” и “Как Технологиите Променят Ценностната  Система на Обществото”.

Интересно беше да се  включим  в  дискусиите и по време на презентацията на   Проф. Др. Мохамед Шахрур (Prof. Dr. Mohammed Shahrour, Abu Dhabi, UAE), на тема –“Ценности Срещу Насилието и Радикализацията” (“Values Against Violence and Radicalization”), невероятен капацитет  в  областта, който ни предостави  рядката  възможност  да  дискутираме генезиса  на Арабската  Пролет, като  типичен пример  как Високите  Технологии и Интернет могат да  променят  съдби, общества и дори политически режими.

Ще  Ви информираме  за  всички предстоящи  събития на  Public Policy Institute, които  обещават  да  бъдат все  така интригуващи и заслужаващи внимание. Следете за тях в рубриката  “Препоръчано от  ИЛАК”