fbpx

Резюметата на продукти са едни от най-интересните и полезни видове съдържание, на което инфлуенсърите се спират, за да привличат нова аудитория, но и за да задържат досегашните си последователи. Съставянето на отзиви, обаче, крие някои правни рискове, които изобщо не са за подценяване. Фирмите, чиито продукти са обект на тези публукации, все по-често предприемат всякакви действия по съдебен ред, за да защитят интересите си. В този ред на мисли, създателите на съдържание трябва да бъдат по-отговорни в работата си като инфлуенсъри.

 

Топ 3 потенциални нарушения

Нарушение на Търговска Марка

При публикуване на съдържание на продукти възниква рискът от нарушаване на търговската марка на бранда, който я притежава.  Такова нарушение възниква, когато някой използва имената и логото на дадена фирма, без получено първоначално разрешение от притежателя на търговската марка и тези действия могат да предизвикат объркване сред потребителите. Създавайте Вашето съдържание ОТГОВОРНО. При публуване на отзиви за продукт, е важно да използвате търговската марка на бранда – като тяхното име или лого – по описателен, фактически и правилен начин. В случай, че не сте официално свързани с въпросната марка, избягвайте да създавате съдържание, от което погрешно потребителите Ви да смятат, че сте например официален представител, дистрибутор и тн. на бранда.

Фалшива Реклама

Много от т.нар. „микроинфлуенсъри“ заблуждават аудиторията си, че правят реклама на определени продукти с цел да разширят последователите си, но всъщност самите те са ги закупили. Тези действия нарушават интересите на въпросния бранд, който може да не иска да се асоциира с вас към този момент. Не забравяйте също, че по този начин може да създадете и подвеждащо или невярно съдържание, което не отговаря на качествата на продукта, който резюмирате.

Нарушение на споразумения

Инфлуенсърите също трябва да са особено наясно с рисковете, които възникват, когато публикуват отзиви за продукти или компании, които се конкурират с други продукти, които предлагат. Бъдете вниманителни и винаги преглеждайте договорите с Ваши парньори. Много голяма част от брандовете държат инфлуенсърите да не участват в кампании и да не представят по какъвто и да е начин продукти на техни конкуренти. При такова нарушение, Вие можете да бъдете отговорни за заплащането на обезщетение за нарушение на подписано споразумение или неустойки, ако са уговорени такива.

В заключение, публикуването на отзиви онлайн е ценен начин, по който ангажирате и разраствате Вашата аудитория и чрез който разбирате нейните нужди. Въпреки това е изключително важно да правите това отговорно и законно.

 

Ако имате нужда от помощ или искате да обсъдим въпроси, свързани с вашия бизнес и развитие в професионалното инфлуенсърство, рекламата и маркетинга, можете да се свържете с нашия екип.