fbpx

Mediation

Курсове по медиация

Медиация ?

Алтернативните (извънсъдебните) способи за разрешаване на спорове не са новост за българското право. Те не са отричане на съдебната система, а са нейно допълнение, разклонение, вариация. Самото определение  алтернативни” сочи на избор измежду две или повече възможности за разрешаване на възникнал спор. Изборът принадлежи на спорещите страни. Във всички случаи връзката със съдебната система не се елиминира, а напротив –  алтернативните способи предполагат ефективно сътрудничество между държавните правосъдни органи и организациите (обикновено неправителствени), които са важен ресурс за осъществяването на редица алтернативни способи.

Решението – стани медиатор с нас!

Законът за медиацията в чл. 2 дефинира медиацията като доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор подпомага страните сами да постигнат взаимноприемливо споразумение.

Обща медиация

Това, което ние Ви предлагаме са както Курсове по Обща Медиация, така и Курсове по Специализирана Медиация

Специализирана медиация

-Медиация в областта на Интелектуална Собственост

-Медиация по Разрешаване на Спорове Свързани с Домейн Имена

– Медиация по административни спорове

%

Алтернативно разрешаване на спорове

Часа

Дни

Невероятен резултат

Какво значи да си медиатор?

s

Основни принципи на медиацията

Като начало Медиаторът трябва да спазва основните принципи на Медиацията – Доброволност и равнопоставеност, Неутралност и безпристрастност, както и Поверителност. Той, също така, не може да съобщава на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното съгласие.
r

Неангажиране на отговорността на медиатора

Друг важен момент, който всеки един, който е решил да става Медиатор трябва да знае е, че Медиаторът не отговаря, ако страните не постигнат споразумение, както и за неизпълнение на споразумението.

Медиаторът не е адвокат

Важно е да се знае, че Медиаторът не е адвокат и не може да дава правни съвети.По време на процедурата медиаторът е длъжен да се съобразява с мнението на всяка от страните по спора.Той се оттегля от процедурата при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност.

Какво ми е необходимo?

За да станете Медиатор, трябва:

 • Да завършите нашият Курс По Медиация. Да положите успешно изпит, които се провежда от комисия и се състои от тест за придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване.
 • Получавате Удостоверение за завършено обучение по медиация
 • Подава се заявление за вписване в Единния Регистър на Медиаторите към Министъра на Правосъдието.

Как да стана медиатор

За да стане това, следва да сте дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. не сте осъждани за престъпления от общ характер;
 2. завършили сте успешно нашият курс на обучение за медиатор
 3. не сте лишени от право да упражнявате професия или дейност;
 4. имате разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако сте чужд гражданин;

Обучението при нас

Ако търсите класически от типа “прочети-урока” и “научи-на-изуст” – няма да  го намерите  при нас. Концепцията на нашите  курсове е нова  за образователната система в  България. За да разработи тази система, ИЛАК, взаимства опит  от най-добрите в сферата на образованието – университетите от “Брашляновата Лига”  (the Ivy League) в САЩ. Организаторите на курса, повечето възпитаници на  университети в САЩ, Франция и Англия, са се постарали да почерпят от положителния опит на “гигантите” и да го пренесат  в България. Ние познаваме добре историята  за  Давид и Голиад, тъй  че  знаем колко важно е да  си  голям, но знаем  и  че  малките не  трябва да бъдат подценявани. Ние ви даваме възможността да се “въоръжите” с подходящите знания,така че да  побеждавате винаги!

ИЛАК

ИЛАК е една от малкото организации, официално признати от Министерството на Правосъдието да провежда курсове за сертифицирани медиатори.

Курсовете, които организираме следват задължителната програма-минимум, предвидена в Наредба No 2, но не се ограничаваме до там. Материалите, които ще Ви предоставим за подготовка са най-разнообразни като тип, стил и източник.

Ние не сме привърженици на това да даваме на нашите курсисти сухи лекции по дадена тема, след което да искаме от вас да учите определения и дефиниции. Като в крайна сметка ние да се преструваме, че сме  ви  били полезни, а вие  да се преструвате , че сте имали полза от нас.

Нашата цел

Нашата цел е да  ви накараме да  четете  критично реални материали, като съдебни решения, протоколи от заседания на медиатори, да ви помогнем да ги анализирате и да расъждаваме  заедно къде процедурата се е развила правилно и къде е имало пропуски. Ние  няма да изискваме  от  вас  да  учите наизуст, а  ще ви помогнем да разберете същността на медиацията, като методика на разрешаване на спорове. Ще  ви покажем колко полезна може да бъде тя в реалния живот.

Какво Ви предлагаме ние

Това, което ние Ви предлагаме са както Курсове по Обща Медиация, така и Курсове по Специализирана Медиация

-Медиация в областта на Интелектуална Собственост

-Медиация по Разрешаване на Спорове Свързани с Домейн Имена

– Медиация по административни спорове

За  първи път имате възможност да преминете и курса по медиация на английски или на френски език. Това е  уникална възможност, която нашата организация предоставя, благодарение на множеството англоговорящи и френскоговорящи специалисти, с които си сътрудничим. Тъй че можете да избирате да се запишете на курс по Медиация на Английски език или на Медиация на Френски език.

k

Обучението за медиатор се състои в две части – теоретична и практическа. По време на теоретичната част ще се запознаете с редица теми, които ще ви бъдат от полза по време на работата, например общи сведения за медиацията, нейните основни принципи, процедурните правила, нормативна база. В хода на тази част, ще разберете каква ще бъде вашата роля,  какво може и какво не може да правите по време на процедурата по медиация.

Изключително внимание отделяме на практическата част, в хода на която ще се решават симулативни конфликти, в хода както на индивидуални, така и на групови занимания.

Курсът по Обща медиация завършва с провеждане на тест, оценяващ теоритичните знания и практически изпит, който проверява нивото на овладяване на практическите ви умения по медиация.

p

Ако изберете да се специализирате в някоя област, като се запишете на някой от нашите специализирани курсове, освен това първично задължително обучение ще минете и допълнително обучение, като целта тук е усъвършенстване на знанията в специфични процедури по медиация. Допълнителното обучение покрива различни видове спорове, например, в зависимост от модула, който сте си избрали. В тази фаза също се предвиждат както теоретични, така и практически занятия. и ще завърши с изпит пред комисия. Специлизираният курс също  завършва с теоритичен тест и практически изпит.

Специализирана медиация

Всичко от общия курс + още нещо
лева1999
 • Курс за медиатор
 • Удостоверение за завършено обучение по медиация
 • Медиация в областта на Интелектуална Собственост
 •  Медиация по Разрешаване на Спорове Свързани с Домейн Имена
 • Медиация по административни спорове
 •  Курса по медиация на френски или английски език

Членство в ILAC

Станете членове в нашето Сдружение
лева699/1 година
 • С членството в ILAC получавате:
 • Отстъпка от 35% от таксите за курсовете по медиация
 • Възможност за участие в провежданите семинари на преференциални цени
 • Първи научавате последните новини около ILAC
 • Ставате част от нашето голямо и задружно семейство

Запишете се и учете с нас лесно и бързо

Медиацията с нас е лесна

Имате въпроси или искате да се запишете на курса ?