fbpx

МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

ВЪВЕЖДАЩО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
Научете повечеЗапишете се на курса
Какво ще научите:

Как на практика да разпознаваме съмнителни операции, сделки и клиенти? Какви мерки следва да предприемаме?

Срокът за деклариране на действителния собственик наближава. Кои фирми трябва да подават декларации за действителен собственик? Какво значи „Действителен собственик“?

Кои фирми и лица следва да прилагат мерки против пране на пари в дейността си? Член 4 от закона изброява над 30 задължени субекта между които са:

 • банки и финансови институции;
 • лизингови предприятия;
 • застрахователи;
 • адвокати;
 • нотариуси;
 • ЧСИ;
 • професионалните съюзи;
 • съсловните организации;
 • пощенските оператори;
 • юридическите лица с нестопанска цел;
 • професионалните спортни клубове

Ако и вие сте между тях

И ако искате да си отговорите на тези и много други въпроси от практиката във връзка с мерките против пране н пари, предлагаме ви да се запишете на курса, който ще се проведе в УНСС на 22 и 23 юни 2019г. (събота и неделя).Курсът  ще бъде с продължителност 20 учебни часа. Курсът е организиран от Международен правен център – ILAC съвместно с Центъра за правни изследвания към УНСС. След  завършване на курса, всички участници  ще имат  възможност да  преминат изпит под формата на тест. При успешното преминаване курсистите  ще получат Сертификат за преминато  обучение от Центъра за правни изследвания към УНСС  и Международен правен център – ИЛАК. Таксата  за участие в курса е 700 лв. без ДДС.

Програма

 • Нормативна уредба и съдебна практика в областта на предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма
 • Анализ на основни понятия, като на пример:
 • Действителен собственик
 • Банка фантом
 • Електронни пари
 • Свързани операции и сделки
 • Видна политическа личност
 • Пране на пари и други
 • Съставяне на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането, Мерки за предотвратяване използването на финансовата. Комплексна и опростена проверка на клиенти.
 • Разликата между наказателна и административна отговорност по ЗМИП

Лектори

Ще имаме удоволствието по време на курса да имаме за лектори:

прокурор Евгения Станкова

Прокурор от Специализирана прокуратура

Димитър Колчаков

Ръководител отдел „Нормативно съответствие и контрол „Българо – американска кредитна банка“ АД и член на комитетите по платежни услуги, правен и сигурност на Асоциацията на банките в България.

Гл.ас. д-р Петя Митрева

преподавател по „Наказателно право“ в катедра „Наказателноправни науки“, ЮФ – УНСС. До 2011 г. разследващ полицай в различни структури на МВР и ст. юрисконсулт в ОДМВР- София. От 2011 г. до 2015 г. преподавател по Административно право и административен процес и Административнонаказателно право в Академия на МВР.

Гл. ас. д-р Илонка Горанова

доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на УНСС, преподавател по „Административно право и административен процес“ и „Правен режим на обществените поръчки“.

съдия Пламен Дацов

Софийски апелативен съд | наказателна колегия

Цени

Местата са ограничени! Срокът за записване е до 20.06.2019г.

Контакти

Свържете се с нас:
ILAC – Княз Борис I № 123
+35987777260
office@ilac.eu