fbpx

На 25-ти Януари 2017 започва специализираният курс по американско авторско право CopyrightX: ILAC 2017, под егидата на престижния американски университет Харвард. За първи път в България ще се проведе подобно обучение, изцяло на английски език и по уникална методика, разработена от проф. Уилям Фишър III-ти от  Харвард.  Курсът  е главно  фокусиран върху американската правна уредба на авторското право, но  благодарение на редица изтъкнати  гост–лектори от Европа , както и практици в областта на авторското право от България, непрестанно ще се правят паралели с  европейската , съответно, българската  правна  уредба.

По повод откриването на новия Университетски Център по Предприемачество и Проектно Управление, към Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Международен Правен Център- ILAC, в сътрудничество със Стопанския факултет към СУ, обявява пълна стипендия  за едно  място за курса CopyrightX с цена 2000 Евро. За стипендията може да се бори всеки студент в Софийския университет “Св. Климент Охридски,”който владее на достатъчно добро ниво английски език и се интересува от авторското право и приложенията му в бизнеса.

Условията за участие са следните:

  1. Участие в надпреварата може да вземе всеки студент в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, независимо от курса и специалността  си.
  2. Всеки участник трябва да представи проект в рамките на 10 минути на тема “The best solution for protecting author’s rights in Bulgaria”.
  3. Представянето ще стане на английски език пред жури състоящо се от:

Професор Брус Уитфилд,

Доц. Д-р Теодор Седларски, декан на Стопанския факултет  към СУ

адв. Гинка Христова, председател на ИЛАК, Представител на Bloomberg Bulgaria

  1. Представянето ще бъде в устна форма, като може да  бъде придружено от power –point презентация. Окуражава се  креативността  при представянето на идеята.
  2. Заявяването на участие става до 01.12.2016 на e-mail: office@ilac.eu със Subject: SU Competition или директно при професор Брус Уитфилд в деканата на Стопанския факултет, като участниците  трябва да посочат трите  си  имена, факултетния си номер.
  3. Представяне на презентациите пред комисията ще се  състои през януари  2017, като точни дата, час и място  ще  бъдат посочени по-късно.