fbpx

whistleblower

доносник

Септември
10-ти

Online.

$

Earlybird Регистрация е налична

До началото на Септември месец можете да се възползвате от отстъпка от цената на регистрацията.

Относно събитието

 

Правни аспекти и предизвикателства при имплементиране на

 Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

До октомври 2021 г. държавите-членки на ЕС трябва да транспонират новата Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Целта на този семинар ще бъде да се обсъдят практически предизвикателства при прилагането на новата директива, както и да се даде яснота за това  кои лица попадат под защитата на Директивата, кои лица  са  задължени да въвеждат специализирани канали за  докладване на нарушения, санкциите които се предвиждат и като цяло процеса на  докладване. Ще се обърне съществено внимание както на законодателните инициативи в  България по този повод, така и на вече съществуващите добри практики в други държави, като  САЩ  които имат опит в тази област.

Теми:

 • Определение на „ разобличител“
 • Каква е разликата между „whistleblower“ и „доносник“?
 • Задължени лица по директивата – публичен и частен сектор
 • Кои лица и кога могат и кои не да се възползват от защита, предвидена  в  Директивата и каква защита дава тя?
 • Какво се случва след докладване за нарушени? – Последици за предприятието и последици за докладвалия, нарушението
 • Възнаграждение или затвор за whistleblower“-а?
 • Публично оповестяване на разкритията
 • Канали за докладване – вътрешни и външни, кое е по-доброто?
 • Мерки за подкрепа и защита на подателите на сигнали, запазване на анонимността им
 • Средства за защита и най-добри практики в държавите-членки
 • Съответна съдебна практика на ЕСПЧ
 • Има ли конфликт между клаузите за конфиденциалност и докладване на нарушения от служител?

За кого ще е полезно да присъства?

Служители в публичен и частен  сектор на средно, ръководно и оперативно ниво, работодатели във всеки сектор, преимуществено в предприятия с персонал над 50 човека, адвокати, служители в съдебна система, студенти

Семинар  в  хибридна  форма  – присъствен и онлайн форма

Време на провеждане и продължителност:

4 учебни часа от 11.00 до 14.30ч. с обедна почивка между 12.00ч. и 12.30ч.

Местата за  присъствена форма на обучение  са ограничени. В случай че  изберете присъствена  форма на обучение, семинарът  ще се проведе  на  адрес: гр. София, ул. Княз Борис I-ви, 123

Цена:

Събитието е безплатно само за членове на Синдиката на длъжностните лица по защита на личните данни. Цена за всички останали е 150 лв без ДДС, като до началото на септември, можете да се възползвате от 10% отстъпка от тази цена.

Лични данни

Личните данни на всеки един от  участниците, ще  бъдат  използвани само във връзка с провеждането на въпросния семинар, като всички участници следва да имат предвид че семинарът ще бъде  предаван чрез онлайн платформата на Jitsy . В случай че искате да получавате информация и за  бъдещи събития, организирани от ILAC, следва да  дадете  изричното си съгласие за  това при регистрация  за участие в настоящия семинар. По повод на всички други въпроси , свързани с личните данни, може да намерите  повече информация на

Запишете се сега, остава ограничено време

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

10 септември

Петък

4 лектори

Запиши се

Earlybird намалението приключва скоро

До началото на септември, можете да се възползвате от 10%  отстъпка от цената на семинара.

$

Адвокат

Гинка Христова

Адвокат с дългогодишен опит, както в административния сектор, така и в частния. председател на Международен правен център – ILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University. Специализира в сферата на compliance услуги.

експерт по информационна сигурност

Слави Танкеин

Опит в сферата на дигиталните технологии и цялостно към предизвикателствата на дигиталното в юридическия му аспект.

експерт

Кристина Найденова

Експерт в сферата на личните данни и подобряването на юридическата среда на големи корпоративни клиенти.

CTO @ Whistleblower Software

Kristoffer Abell

Кристофър е главен технически директор на Whistleblower Software и ще представи практическа реализация на уеб канал за отчитане и система за управление на дела. Whistleblower Software е водеща компания в иновациите, свързани с разработването на системите за подаване на сигнали в съответствие с Директивата на ЕС за Whistleblower

Регистрирай се тук