fbpx

Семинар на тема “Правни проблеми на Правото на Информационни и Комуникационни технологии – нормативна уредба в правото на ЕС и съдебната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС)”

Място на провеждане : Зала на ВКС в Софийски Градски Съд – град София, бул. Витоша No 2

Организаторано от: Международен Правен Център- ILAC (http://ilac.eu/) и Съюз на Съдиите в България (ССБ)

Моля да заявите желанието си за участие на следният адрес, тъй като местата са ограничени – http://bg.ilac.eu/?page_id=376

ПРОГРАМА

12.00ч.-12.30ч. – Регистрация

1. 12.30ч. – 13.30ч.

Интернет продажбите и сигурността на онлайн търговията. Практиката на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM).

Лектор: съдия Любка Стоянова, зам.председател на Административен Съд-София Град

2. 13.30ч. – 14.30ч.

Отговорността на Доставчиците на интернет достъп, съгласно българската правна уредба и нрмативните актове на ЕС Лектор: адв. Гинка Христова, председател на Международен Правен Център- ILAC

14.30ч.-15.00ч. Кафе Пауза

3. 15.00ч.- 16.00ч.

Сключване на договор по електронен път

Лектор: Доц. д-р Таня Йосифова, ръководител катедра “Частноправни науки” в Университетът за национално и световно стопанство (УНСС)

4. 16.00ч. – 17.00ч.

Неутралността в Интернет – същност и правна проблематика. Законова уредба в България и в ЕС Лектор: Слави Танкеин, магистър по “Административна и информационна сигурност” и зам. председател на Международен Правен Център- ILAC

17.00ч.-17.30ч. – Дискусия и Въпроси